Een mens is opgebouwd uit cellen. Deze cellen bevatten een celkern met daarin het erfelijkheidsmateriaal, het DNA. In het DNA ligt alle informatie opgeslagen die nodig is voor de bouw en functie van een mens. Het DNA is verdeeld in stukjes, de chromosomen genaamd. Een mens heeft in totaal 46 chromosomen. Een chromosoom bestaat op zijn beurt uit zeer veel genen.

Bij een deel van de patiënten met dunnevezelneuropathie kan er een afwijking worden aangetoond in het SCN9A-, SCN10A- of SCN11A-gen. In deze genen ligt de informatie opgeslagen voor bepaalde zoutkanalen, de natriumkanalen, die verantwoordelijk zijn voor de prikkeloverdracht in de dunne zenuwvezels.

shutterstock_372658171_web