Goede uitkomstmaten zijn erg belangrijk. Zonder de juiste meetinstrumenten is het niet goed mogelijk om te bepalen wat bijvoorbeeld de resultaten van een behandeling zijn. Eigenlijk is dit het fundament voor ieder wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde.

Wanneer we niet goed kunnen meten of een bepaalde behandeling effect heeft, kan het voorkomen dat we onterecht de conclusie trekken dat een behandeling niet werkt. Patiënten wordt dan een effectieve behandeling onthouden. Het omgekeerde kan ook voorkomen: dat onterecht de conclusie wordt getrokken dat een behandeling wel werkt. Beide situaties zijn natuurlijk zeer onwenselijk.

Daarom wordt vanuit het Maastricht UMC+ veel onderzoek gedaan naar de juiste meetinstrumenten bij verschillende (spier)ziekten.

DSC_5571_500x300