DSC_5829_10240px

Het verbeteren en ontwikkelen van meetinstrumenten heeft als uiteindelijke doel om bestaande en nieuwe behandelmethodes zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Hiermee kunnen we bereiken dat er niet onnodig medicatie wordt voorgeschreven als deze niet blijkt te werken, en dat (nieuwe) medicatie juist wel voorgeschreven gaat worden als deze wel blijkt te werken.

In de afgelopen jaren werd de Perifere Neuropathie uitkomstmaten Standaardisatie (PeriNomS) studie uitgevoerd. Dit is een groot, internationaal onderzoek naar uitkomstmaten voor immuun-gemedieerde neuropathieën, waaronder het Guillain-Barré syndroom (GBS), chronische inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (CIDP), polyneuropathie geassocieerd met een monoklonale gammopathie (MGUSP) en multifocale motore neuropathie (MMN).

De resultaten van de PeriNomS studie hebben geleid tot de ontwikkeling van één uitkomstmaat die voor alle toekomstige studies kan worden gebruikt.

In volgende studies zal dit ook voor andere spierziektes worden ontwikkeld. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van één universele uitkomstmaat voor spierziekten en andere chronische aandoeningen.