MILDE VORM
De klachten ontstaan vanaf het vijftigste levensjaar. Meestal hebben patiënten alleen staar (zie ogen). Lichte mate van spierzwakte kan voorkomen. De levensverwachting is meestal niet verkort.

dystrofmyot cataract_1920x1080px
DSC_5505_1920x1080px-2

VOLWASSEN (of KLASSIEKE) VORM
Deze vorm openbaart zich tussen het tiende en het vijftigste levensjaar. Patiënten hebben aanvankelijk vooral myotonie, dit is het vertraagd ontspannen van spieren. Daarnaast treedt langzaam toenemende spierzwakte op, in het gezicht, de kauwspieren en halsspieren, maar ook in armen en benen. Een vaak optredende klacht is vermoeidheid, met futloosheid als gevolg. Mensen vertonen vaak weinig initiatief. Orgaanstoornissen zoals van het zenuwstelsel, het hart, de longen, de ogen, het maagdarmstelsel, het voortplantingsstelsel en het gebit kunnen optreden. Door de verandering in het gezicht (als gevolg van de spierzwakte), de vermoeidheid en het initiatiefverlies, treden vaker problemen op met de communicatie. De levensverwachting is in de meeste gevallen verkort en is vooral het gevolg van hartproblemen en longproblemen.

KINDERVORM
De klachten ontstaan tussen het eerste levensjaar en de puberteit. Meestal zijn de eerste verschijnselen leerproblemen en onduidelijke spraak. De kinderen zijn vaak motorisch wat onhandig. Naast leerproblemen die opvallen wanneer kinderen naar de basisschool gaan, kunnen ook concentratiestoornissen, verhoogde slaapbehoefte en gedragsproblemen voorkomen. Problemen van het maagdarmstelsel komen veelvuldig voor. Uiteindelijk ontwikkelen zich dezelfde symptomen als bij de klassieke vorm.

IMG_0337_web
pais-en-vree_web

CONGENITALE (AANGEBOREN) VORM

De aangeboren of congenitale vorm is de meest ernstige vorm van de ziekte, en komt bijna alleen maar voor wanneer de moeder de ziekte aan haar kind heeft overgedragen. De baby is al bij de geboorte erg slap. Door zwakte van de mond- en slokdarmspieren zijn er vaak problemen met het drinken en slikken. Vaak komen klompvoetjes voor, dit zijn voetjes die naar binnen en beneden gedraaid zijn. Kinderen met de aangeboren vorm van myotone dystrofie hebben een achterstand in verstandelijke en motorische ontwikkeling. Ook bij deze vorm kunnen ernstige darmklachten voorkomen. Later ontwikkelen zich dezelfde symptomen als bij de klassieke vorm. Voor meer informatie zie onze brochure congenitale vorm.