Myotone dystrofie is een erfelijke ziekte. De aandoening komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Als één van de ouders de ziekte heeft, is er bij elk kind opnieuw een risico van 50% dat het myotone dystrofie heeft.


erfelijkheid-500x700_blurred