Bij veel patiënten treden ook verschijnselen op ten gevolge van betrokkenheid van de hersenen. Bij volwassenen uit zich dit in overmatige slaperigheid en vermoeidheid, maar ook in initiatiefarmoede. De slaapstoornissen, vermoeidheid en initiatiefarmoede kunnen leiden tot problemen in het sociaal functioneren en in de communicatie, zoals op het werk of in relaties. Patiënten hebben vaak bepaalde persoonlijkheidskenmerken die hun kunnen belemmeren in het dagelijks leven en het onderhouden van relaties met anderen. Aandacht voor het functioneren op het werk en voor de scholing zijn in een vroeg stadium van belang.


Bij kinderen is er vaak een verstandelijke beperking. AD(H)D en gedragsproblemen komen vaker voor dan in de algemene bevolking. Kinderen met MD vinden soms moeilijk aansluiting met andere kinderen. Begeleiding door een orthopedagoog of psycholoog is dan aan te bevelen. Voor gespecialiseerd advies kan het Centrum voor Neurologische Leerstoornissen worden ingeschakeld. Spraakproblemen zijn het gevolg van een combinatie van spierzwakte en de algeheel vertraagde ontwikkeling. Logopedie kan hiervoor aangewezen zijn.


shutterstock_210047401