Als u snel medische zorg nodig heeft, neemt u overdag contact op met de huisarts en in de avond of in het weekend met de huisartsenpost. De huisarts kan u doorverwijzen naar de Spoed Eisende Hulp als dat nodig is. Zo nodig kunt u natuurlijk alarmnummer 112 bellen.

Algemeen nummer ziekenhuis: 043 387 6543

Spoedeisende hulp: 043 387 67 00

Eerste Hart Hulp: 043 387 78 92

Ga naar Huisartsenpost of bel 043 387 77 77

Ga naar telefoonnummers Poliklinieken



ADRES

Postadres : Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

Bezoekersadres ziekenhuis : P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht



VOOR VERWIJZERS

Stuur uw schriftelijke verwijzing naar ‘ Spierziekten Centrum Maastricht UMC+, afdeling Neurologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht’.
Wij nemen voor patiënten buiten onze eigen regio, die verwezen worden op verdenking van dunnevezelneuropathie, alleen verwijzingen in behandeling van een medisch specialist.
Graag willen wij u vragen om de volledige uitslagen van de reeds verrichte onderzoeken (EMG, laboratoriumdiagnostiek, X-thorax, ECG) en de eerdere correspondentie mee op te sturen.