Dunnevezelneuropathie is een aandoening waarbij vooral de dunne zenuwvezels niet goed functioneren. Deze zenuwvezels zijn de eindtakjes van de zenuwen, vlak onder de huid, die zorgen voor het voelen van pijn en temperatuur. Daarnaast zijn er dunne zenuwvezels die een verbinding vormen tussen de hersenen en verschillende organen. Deze dunne zenuwvezels zijn verantwoordelijk voor de autonome functies. Dit zijn de functies die onbewust plaatsvinden zoals de regeling van de bloeddruk, de werking van het maagdarmstelsel en het zweten.

Dunnevezelneuropathie is een vorm van polyneuropathie. Het woord ‘polyneuropathie’ is afkomstig uit het Grieks; ‘poly’ betekent veel en ‘neuropathie’ betekent zenuwziekte. Het gaat dus om een aandoening waarbij vele of meerdere zenuwen niet goed functioneren. Hoewel dunnevezelneuropathie een soort polyneuropathie is, wordt met een polyneuropathie meestal beschadiging van de dikke zenuwvezels bedoeld.