DSC_5873_1920px

Vaak zien we dat dunnevezelneuropathie, evenals andere chronische pijnaandoeningen, gepaard gaat met depressieve en/of angstklachten (affectieve klachten). Het is niet bekend in hoeverre er een specifiek oorzakelijk (biologisch) verband bestaat. Het is wel algemeen bekend dat pijnklachten kunnen leiden tot affectieve problemen, en dat affectieve klachten op hun beurt de pijnervaring kunnen beïnvloeden, waardoor mensen met affectieve klachten meer pijn ervaren.

Naast de impact die de pijnklachten zelf hebben, is bij dunnevezelneuropathie de pijn vaak niet volledig te verhelpen en is er onzekerheid over het verdere beloop. Voor sommige patiënten kan een consult bij de afdeling psychiatrie zinvol zijn. De psychiater of psychiatrisch verpleegkundig specialist zal zich hierbij richten op het leren omgaan met de pijn, de verminderde belastbaarheid hierbij en de daaruit volgende beperkingen.