DSC_5389_1920x1080px

Onderliggende oorzaken
De afgelopen jaren is ontdekt dat bij een deel van de patiënten met dunnevezelneuropathie een afwijking in het erfelijk materiaal aanwezig is, waardoor bepaalde zoutkanalen (natriumkanalen) die signalen in de dunne zenuwvezels doorgeven, niet goed functioneren.
De PROPANE-studie (Probing the role of sodium channels in painful neuropathies) is een Europese studie, met tevens een samenwerkingsverband met de Universiteit van Yale, waarbij de exacte rol van deze natriumkanalen bij dunnevezelneuropathie verder wordt onderzocht. Daarnaast wordt er uitgebreid DNA-onderzoek verricht, om te bepalen of er nog andere genen verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van dunnevezelneuropathie. Patiënten met een dunnevezelneuropathie zonder onderliggende oorzaak, of met een pijnlijke of niet-pijnlijke diabetische neuropathie komen in aanmerking voor dit onderzoek.

Diagnostiek
De wijze waarop de diagnose dunnevezelneuropathie op dit moment wordt gesteld, is nog niet perfect. Het temperatuurdrempelonderzoek kan ook afwijkend zijn bij andere aandoeningen van het zenuwstelsel en het aantal zenuwvezels in het huidbiopt is niet bij iedere patiënt verlaagd.
We willen onderzoeken of er mogelijk andere methoden zijn om de beschadiging en functie van de dunne zenuwvezels beter in kaart te kunnen brengen.

Cornea confocale microscopie
Begin 2016 zal er worden gestart met cornea confocale microscopie. Hiermee kunnen met behulp van een microscoop de dunne zenuwvezels in het hoornvlies van het oog in beeld worden gebracht. Uit onderzoek bij mensen met suikerziekte werd in een vroeg stadium van de ziekte een verslechterde staat van de dunne zenuwvezels in het oog gezien. We willen onderzoeken of dit ook het geval is bij patiënten die verdacht worden van een dunnevezelneuropathie en of het bij kan dragen aan het stellen van de diagnose.

Skin Wrinkling Test
In verschillende centra wordt gebruik gemaakt van de huidrimpelingtest, ook wel de Skin Wrinkling Test genoemd. Hierbij wordt gekeken in welke mate de vingertoppen rimpelen na onderdompeling in water, of na aanbrengen van een bepaalde crème. Op dit moment wordt de rimpeling met het oog beoordeeld en blijkt dat het voor artsen lastig is om de exacte mate van rimpeling aan te geven, waardoor de test nog onvoldoende betrouwbaar is. Wij willen daarom de beoordeling van de rimpeling gaan optimaliseren.

Functionele MRI
Pijnprikkels worden in de hersenen verwerkt. Met een speciaal soort MRI-onderzoek van de hersenen, de functionele MRI (fMRI), kunnen bepaalde hersenpatronen in beeld worden gebracht. We willen onderzoeken of deze patronen bij patiënten met een dunnevezelneuropathie anders zijn ten opzichte van patiënten zonder dunnevezelneuropathie.

Dunnevezelneuropathie en jeuk
De laatste tijd komt er steeds meer aandacht voor het hinderlijke symptoom jeuk bij dunnevezelneuropathie. Met behulp van digitale vragenlijsten willen we in kaart brengen hoe vaak jeuk voorkomt bij dunnevezelneuropathie, welke eigenschappen het heeft, en welke factoren ervoor zorgen dat de jeuk wordt verergerd of juist afneemt.

Optimaliseren vragenlijsten
Om meer over dunnevezelneuropathie te weten te komen laten wij patiënten vragenlijsten invullen. Deze vragenlijsten zijn onder andere van belang om te meten of een therapie wel echt werkt. We onderzoeken hoe we de vragenlijsten beter kunnen maken, zodat we zeker weten dat we met een vragenlijst ook echt datgene meten wat we willen weten. Hiervoor is het soms noodzakelijk dat patiënten op twee verschillende momenten dezelfde vragenlijst invullen.

Behandeling

Lacosamide-trial
In de lacosamide-trial wordt de werking van het medicijn lacosamide getest. Dit medicijn blokkeert bepaalde natriumkanalen in het lichaam. Patiënten met dunnevezelneuropathie en een mutatie in een bepaald natriumkanaal konden meedoen aan deze studie. De laatste patiënt is in juli 2016 geïncludeerd in de studie. Mocht het middel blijken te werken, dan zal het middel mogelijk ook voor andere patiënten met dunnevezelneuropathie beschikbaar komen. De eerste resultaten van het onderzoek worden naar verwachting begin 2017 bekend.

Intraveneuze immunoglobulinen studie
Deze studie is gestart in juli 2016. Het betreft een onderzoek waarbij patiënten met een dunnevezelneuropathie zonder onderliggende oorzaak immunoglobulinen gaan krijgen via een infuus. Dit zijn lichaamseigen eiwitten die onderdeel uitmaken van het afweersysteem. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat het middel werkzaam is bij dunnevezelneuropathie. Dit is echter nog nooit systematisch onderzocht. Aan dit onderzoek zullen 60 patiënten deelnemen, waarbij 30 patiënten immunoglobulinen zullen ontvangen en 30 patiënten een placebo-infuus. Er zullen 4 behandelingen plaatsvinden met een tussenperiode van 3 weken. Ook bij deze studie geldt dat zowel de arts als de patiënt niet weten of het middel dat wordt toegediend het medicijn of het placebo is. De resultaten zullen daarom ook pas aan het einde van de studie bekend worden.

Neurostimulator
In 2016 zal een onderzoek starten met een neurostimulator als behandeling voor pijnklachten. Dit is een apparaatje dat in de rug wordt geplaatst, waarbij de elektrode het ruggenmerg stimuleert. Hiermee hopen we de pijnprikkels van de dunnevezelneuropathie te kunnen overstemmen. Voor deze studie komen alleen patiënten in aanmerking die overwegend last hebben van pijn in de voeten en benen. De studie zal worden uitgevoerd in samenwerking met de afdeling pijnbestrijding van de anesthesie.