Objectieve resultaten vergen een objectieve meetlat (uitkomstmaat). Wanneer we de lengte willen meten, gebruiken we een liniaal, waarbij ieder streepje één centimeter weergeeft. Elk streepje heeft dan een vaste waarde.

Voor veel zaken die we willen meten bij een patiënt bestaat echter geen goede liniaal. Denk bijvoorbeeld aan pijn, stemming, slaapstoornissen en dergelijke. Vaak gebruiken we dan vragenlijsten, waarbij ieder antwoord een bepaalde score krijgt. Maar deze scores hebben geen vaste waarde, zoals ‘centimeters’.

Het Rasch model is een wiskundige manier om dit op te lossen, zodat er een vaste eenheid ontstaat en uitkomsten tussen verschillende studies beter met elkaar kunnen worden vergeleken. Er wordt als het ware een soort liniaal gemaakt.
Ook kan daarmee beter worden vastgesteld welke patiënt wel, en welke patiënt niet op een bepaalde behandeling reageert.

35027web