Vanuit het Spierziekten Centrum Maastricht UMC+ zijn voor verschillende aandoeningen met behulp van de Rasch methode meetinstrumenten ontwikkeld. Bij deze vragenlijst vult de patiënt zelf in in hoeverre hij/zij nog in staat is op bepaalde dagelijkse activiteiten te ondernemen. Hiermee is voor de arts snel duidelijk hoe goed de patient nog kan functioneren in het dagelijks leven. Ook kan met dezelfde vragenlijst achteruitgang of verbetering (door bijvoorbeeld medicatie) gemeten worden.

Voor mensen met bepaalde vormen van zenuwaandoeningen (Guillain-Barré syndroom en chronisch inflammatoire polyneuropathie) is door een grote groep internationale experts zelfs besloten dat deze uitkomstmaat de beste maat is, die voor alle toekomstige studies moet worden gebruikt.

Voor verschillende spierziekten zijn deze meetinstrumenten nog in ontwikkeling.Voor de volgende ziektes zijn inmiddels Rasch meetinstrumenten ontwikkeld:

• Myotone dystrofie
• Dunnevezelneuropathie
• Guillain-Barré syndroom (GBS)
• Chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)
• Multifocale motore neuropathie (MMN)
• Ziekte van Pompe
• Familiaire amyloid polyneuropathie
• Chemotherapie-geïnduceerde polyneuropathie

35025web