DSC_5491_1920x1080px

Bij myotone dystrofie spelen vaak verschillende problemen. Naast de spierzwakte kunnen er problemen zijn van de longen, het hart, het maagdarmstelsel en in het algemeen dagelijks functioneren. Soms heeft het voordelen deze complexe problemen in kaart te brengen gedurende een opname in het ziekenhuis. De patiënt hoeft dan niet meerdere keren naar het ziekenhuis te komen.

Alle specialisten die nodig zijn, kunnen de patiënt zien, evenals bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de diëtist en de logopedist. In deze 3- tot 5-daagse opname wordt de problematiek in kaart gebracht en wordt een multidisciplinair behandel- en zorgadvies opgesteld. Circa 6 weken na de opname vindt een eindgesprek plaats, waarin alle resultaten met de patiënt worden besproken.

Voor meer informatie zie de brochure ‘myotone dystrofie en screening‘.