DSC_5505_1920x1080px-2

Vaak wordt de diagnose myotone dystrofie gesteld door een neuroloog. Daarna blijft de neuroloog ook betrokken bij de verdere behandeling en begeleiding. In het myotone dystrofie centrum in Maastricht en Nijmegen is de neuroloog vaak de coördinator of centrale zorgverlener. De neuroloog zal u jaarlijks terugzien voor controle, bewaakt het verloop van de ziekte en helpt om de zorg door de verschillende zorgverleners af te stemmen. Soms wordt de neuroloog bijgestaan door een verpleegkundig specialist, die vaak het eerste aanspreekpunt is.

De neuroloog kan ook adviezen geven bij klachten van vermoeidheid of slaperigheid. Dit kunnen adviezen zijn die te maken hebben met uw dagindeling. Soms kunnen ook medicijnen worden voorgeschreven.