DSC_5755_1920x1080px

Een belangrijk streven van een revalidatiearts is zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De revalidatiearts houdt zich niet alleen bezig met lichamelijke aspecten zoals spierzwakte, maar richt zich bijvoorbeeld ook op maatschappelijke problemen, zoals relationele problemen of problemen op werk/opleiding. Ook het psychische functioneren wordt onderzocht, waarbij onder andere gekeken wordt of iemand leerbaar is en in hoeverre iemand psychisch belast kan worden.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden waarbij een revalidatiearts kan helpen:
Lichamelijke aspecten:
• Zwakte van spieren is één van de problemen bij patiënten met myotone dystrofie. Die spierzwakte neemt meestal toe in de loop van het leven. Wanneer de spieren van de benen ook zwakker worden kan lopen en traplopen lastiger worden. Aanpassingen en hulpmiddelen zijn dan soms nuttig.
• Sommige mensen struikelen duidelijk minder vaak met wat hogere schoenen, met een eenvoudig beugeltje of met op maat gemaakte schoenen. Bij het zoeken en voorschrijven van de juiste hulpmiddelen kan de revalidatiearts een belangrijke rol vervullen.

Maatschappelijke aspecten:
• Een aantal van de veelvoorkomende kenmerken van patiënten met myotone dystrofie zoals de initiatief armoede, de vermoeidheid, maar ook de zwakte van de gelaatsspieren (waardoor deze patiënten niet goed hun emoties kunnen laten zien), kunnen in het dagelijks leven problemen geven. Op werk kan er bijvoorbeeld gedacht worden dat deze mensen niet gemotiveerd zijn en niet willen werken, terwijl dit meestal niet zo is.
• De revalidatiearts kan dan behulpzaam zijn richting werk, hij of zij kan bijvoorbeeld helpen om te bemiddelen door uit te leggen wat men wel en niet kan verwachten van een patient met myotone dystrofie.
• Net als de neuroloog kan de revalidatiearts, indien nodig, chronische fysiotherapie voorschrijven om de conditie van de spieren en het hele lichaam goed te houden. Ook kan een ergotherapeut ingeschakeld worden om te beoordelen of er aanpassingen van de woning nodig zijn, maar ook om te adviseren in hulpmiddelen zoals een scootmobiel.


• Wanneer u bovenstaande problemen herkent en hulp zoekt, neem dan contact op met uw behandelend arts.