Mensen met myotone dystrofie hebben sneller gaatjes in hun gebit dan anderen. Het is niet helemaal duidelijk waarom. Eén van de mogelijke verklaringen is dat door zwakte van de spieren in het gelaat er een afwijkende vorm van de kaak ontstaat waardoor het gebit scheef kan staan. Een scheef gebit is moeilijker te onderhouden dan een recht gebit. Een andere mogelijke verklaring is dat mensen met myotone dystrofie minder kracht hebben om goed te poetsen.

Regelmatig bezoek aan de tandarts is daarom voor mensen met myotone dystrofie van extra belang.

iStock_000019518016_600x400