Slikproblemen (dysfagie) komen vaak voor. Een veel voorkomend probleem is het hoesten tijdens het eten of drinken. Hierbij schiet het eten letterlijk het verkeerde keelgat in en gaat het de longen in, in plaats van via de slokdarm naar de maag. Dit wordt verslikken genoemd en kan, wanneer het eten niet krachtig genoeg opgehoest wordt, een longontsteking geven. Een ander probleem is dat het eten in de slokdarm kan blijven hangen en niet goed naar beneden zakt.

De KNO-arts kan samen met de logopedist en de radioloog in het multidisciplinair slikspreekuur onderzoek doen naar de ernst en de mogelijke oorzaken van slikproblemen, en kan u aan de hand van deze onderzoeken adviezen geven.


De volgende onderzoeken kunnen worden verricht:

FEES (Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken): hierbij kijkt de KNO-arts via een slangetje met een klein cameraatje in de keelholte. Dit slangetje wordt via de neus ingebracht. Het is geen pijnlijk onderzoek. Tijdens dit onderzoek moet de patiënt eten of drinken en kijkt de KNO-arts hoe het slikken verloopt.

Videofluoroscopie (slikvideo): bij dit onderzoek wordt een röntgenfilm gemaakt terwijl de patiënt een kleine hoeveelheid vloeistof, of toastjes gedrenkt in vloeistof inneemt. Deze vloeistof noemen we contrastvloeistof. Het is een speciale stof die goed te zien is op de film. Ook dit onderzoek is niet pijnlijk en de contrastvloeistof is niet schadelijk.

Eetobservatie (beoordeling door de logopedist): bij dit onderzoek wordt er gekeken tijdens het eten en drinken. Het is vaak raadzaam om zelf voedingsmiddelen mee te nemen die problemen geven tijdens het eten, zoals bijvoorbeeld droge koekjes of brood, dat sneller blijft hangen in de keel. De logopedist kan naar aanleiding van dit onderzoek vaak al tips geven en oefeningen doen.

Heeft u slikproblemen zoals hierboven beschreven neem dan contact op met uw behandelend arts.

DSC_5856-Pano_© www.buroboud.nl