Longproblemen komen vaak voor bij patiënten met myotone dystrofie. Hierbij spelen drie factoren een rol: verslikken, verminderde kracht van de ademhalingsspieren en verminderde aansturing vanuit de hersenen

Bij verslikken schiet het eten of drinken letterlijk in het verkeerde keelgat. Het eten gaat de luchtpijp in, in plaats van via de slokdarm naar de maag. Dit geeft in het algemeen een hoestprikkel, waarna het eten opgehoest kan worden. Wanneer de hoestkracht niet voldoende is, kan door het verslikken een longontsteking ontstaan. De klachten die hierbij ontstaan zijn meestal koorts, hoesten en benauwdheid. Een longontsteking moet behandeld worden, meestal met antibiotica. De logopedist kan vaak tips geven om verslikken zo veel mogelijk te voorkomen (zie tips logopedie).

Andere oorzaken van longproblemen zijn verminderde kracht van de ademhalingsspieren en verminderde aansturing vanuit de hersenen. Hierdoor kan de ademhaling, vooral in de nacht, te kort schieten, waardoor de zuurstofopname en de koolzuurafgifte kunnen ontregelen. Dit kan leiden tot een verminderde kwaliteit van de slaap. Hierdoor kan ochtendhoofdpijn, vermoeidheid en slaperigheid overdag ontstaan. Soms is het nodig om de ademhaling in de nacht te ondersteunen (zie centrum voor thuisbeademing ).

iStock_000053248738_600x400