De meest voorkomende problemen bij myotone dystrofie zijn klachten van het maagdarmstelsel, zoals problemen met slikken, hoesten tijdens slikken, misselijkheid, braken, gevoel snel vol te zijn na een maaltijd, buikpijn, obstipatie (verstopping), diarree, en incontinentie voor ontlasting.

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden om deze klachten te onderzoeken. Aan de hand van deze onderzoeken kan de arts u adviezen geven, of u verwijzen naar bijvoorbeeld een logopedist, diëtist of medicatie voorschrijven. Wanneer u klachten heeft van het maagdarmstelsel, is het verstandig deze met uw behandelend arts te bespreken.

iStock_000055203550_600x400