Wetenschappelijk onderzoek is kostbaar en tegelijkertijd zeer belangrijk voor patiënten met spierziekten, zoals dunnevezelneuropathie en myotone dystrofie, nu en in de toekomst. Om meer duidelijkheid te krijgen over de verschillende (erfelijke) oorzaken, het beloop in de tijd en mogelijke behandelingen is meer geld nodig en hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken.

U kunt ons helpen door een donatie over te maken door op de onderstaande button DONEREN te klikken. U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken aan de Stichting Bevordering Onderzoek Neurologie (IBAN NL19INGB0679635319) onder vermelding van ‘Spierziekten’. U kunt ook aangeven of u het geld voor een specifiek doel wilt laten gebruiken, bijvoorbeeld myotone dystrofie of dunnevezelneuropathie. Daarnaast kunt u uw steun betuigen via de sociale media door uw steun te ‘tweeten’ via onderstaande button.

De Stichting Bevordering Onderzoek Neurologie (SBON) is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor u eventuele schenkingen kunt doen met fiscaal voordeel. Meer informatie over SBON vindt u hier. Wij danken u heel hartelijk ook namens ALLE PATIENTEN, en hopen met uw steun betere behandelingsmethoden te kunnen ontwikkelen!